כל המושב כולל שטחים חקלאיים.
מושב תימורים נוסד כקיבוץ בשנת 1947 בגבעת שימרון ע"י נהלל, עבר לנקודה נוכחית כמושב שיתופי ב – 1954.
בין מייסדיו גרעין עולי דרום אפריקה ועולי מצרים.
מים: חברי תימורים היו ערים ורגישים לבעיות המים בארץ, ובשנות ה70 הקימו מאגר מים השולט את בי הביוב באזור.
לימים המאגר הורחב ונבנו מאגרים נוספים במספקים את מרב המים לחקלאות המקומית.
הוחלט על הרחבת היישוב וקליטת כ-100 משפחות נוספות.
המטרה הייתה בין השאר קליטת בנים, הצערת וגוון אוכלוסיית היישוב.
ואמנם הקליטה עשתה את שלה, וכיום כמות התושבים הוכפלה ויותר, לעומת לפני כ-10 שנים,
קלטנו לתוכנו משפחות בנים, משפחות מהאזור ונקלטים אחרים.

היינו בין היישובים השיתופיים הראשונים שהלכו לצעד כזה, והשכונה החדשה היא כיום חלק אינטגרלי מהיישוב.