כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 5/24 לביטוחי רכוש וחבויות - שאלות הבהרה נוספות מיום 12.5.2024 מענה לשאלות הבהרה 12/05/2024 20/05/2024
מענה לשאלות הבהרה מכרז 5/2024 ביטוח רכוש וחבויות מענה לשאלות הבהרה 07/05/2024 20/05/2024
מכרז פומבי מס' 19/2023 - אספקה והצבת מגוניות בישובי המועצה ובאתרים נוספים בתחומה - מבוטל! פומבי 01/01/2024 29/02/2024
מכרז לאספקת והצבת מיגוניות - עדכון חשוב! פומבי 26/12/2023 31/01/2024
מכרז 69.2020 התראות בתחנות שאיבה פומבי 01/12/2023 15/12/2020
תשובות לשאלות הבהרה מכרז 18.2023 מתן שירותי חינוך והעשרה בתחום המנהיגות פומבי 19/09/2023 27/09/2023
מכרז להפעלת תכנית מנהיגות בבתי-הספר 18/2023 פומבי 07/09/2023 27/09/2023
מרכז פומבי מס' 16/2023 הסעות תלמידים פומבי 14/08/2023 15/08/2023
מכרז פומבי מס' 17/2023 למתן שירותי ניהול - מחלקת גבייה פומבי 03/08/2023 20/08/2023
מכרז מס' 13/2023 לשימוש ותפעול מטווח קליעה פומבי 02/07/2023 13/07/2023
מכרז מס' 14/2023 למכירת אוטובוסים פומבי 02/07/2023 13/07/2023
מכרז 7-23 לניהול ולהפעלת בית ספר באר עמי הזמנה להציע הצעות 14/05/2023 22/05/2023
מכרז מס' 2023/5 למכירת אוטובוסים הזמנה להציע הצעות 01/04/2023 16/04/2023
מכרז מס' 2023/4 לאספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי הזמנה להציע הצעות 01/04/2023 16/04/2023
הזמנה להציע הצעות מכרז 3/2023 הזמנה להציע הצעות 22/03/2023 04/04/2023
הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע הזמנה להציע הצעות 07/03/2023 14/03/2023
מכרז מס' 2/2023 למתן שירותי תחזוקה מונעת ותיקון תקלות למזגי אויר פומבי 04/03/2023 21/03/2023
מכרז מס' 1/2023 לשימוש ותפעול מטווח קליעה הזמנה להציע הצעות 04/01/2023 19/01/2023
מכרז מס' 14/2022 לשימוש ותפעול מטווח קליעה הזמנה להציע הצעות 22/11/2022 06/12/2022
מכרז פומבי מס' 12/2022 הזמנה להציע הצעות פומבי 16/11/2022 04/12/2022
קול קורא מס' 2022/13 להפעלת חוגים והרצאות במועדוני וותיקים קול קורא 01/11/2022 17/11/2022
קול קורא מס' 11/2022 להפעלת חוגים קול קורא 06/09/2022 18/09/2022
מכרז פומבי מס' 8/2022 לביצוע הגדלת חיבור חשמל למתח גבוה במטש חצור פומבי 04/09/2022 22/09/2022
מכרז פומבי מס' 10/2022 להפעלת קווי הסעות לקבוצת הכדורסל פומבי 02/08/2022 14/08/2022
מכרז 04.2022 עובד.ת מחלקת גבייה פנימי/חיצוני 02/08/2022 21/08/2022
מכרז מס' 9/2022 לביצוע הסעות תלמידים פומבי 01/08/2022 10/08/2022
קול קורא מפעילי חוגים 2022-2023 קול קורא 10/07/2022 01/08/2022
קול קורא ייעוץ חינוכי 4.7.22 קול קורא 01/07/2022 25/07/2022
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוס"ח רגיל ומיוחד. פומבי 02/06/2022 22/06/2022
מכרז 5.22 פומבי תכנון שבילי אופניים פומבי 09/02/2022 27/02/2022
מכרז 4/2022 לביצוע אחזקת כבישים מדרכות רחובות ועבודות יזומות פומבי 02/02/2022 27/02/2022
קול קורא 02/2022 להקצאת מקרקעין לשם הפעלת מעונות יום קול קורא 01/02/2022 20/02/2022
מכרז 01/2022 ביצוע עבודות ניקיון ע"י יעה אופני ומשאיות רכינה פומבי 01/02/2022 07/02/2022
קול קורא להפעלת תוכנית "גרים בכבוד" קול קורא 08/12/2021 28/12/2021
קול קורא להפעלת חוגים והרצאות במועדוני הותיקים קול קורא 01/10/2021 21/10/2021
קול קורא להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת הלימודים תשפ"ב 2022-2021 קול קורא 14/07/2021 08/07/2021
מכרז פומבי מס' 2021/13 לביצוע עבודות תכנון והקמה של קירוי מגרשים פומבי 05/07/2021 03/08/2021
מכרז זוטא ( מס' 2021/11 ) למתן שירותי סירוס/עיקור חתולי רחוב ללכידה, חיסון נגד כלבת, והחזרתם למקום הלכידה זוטא 15/06/2021 22/06/2021
מכרז 8.2021 הסעות תלמידים פומבי 01/06/2021 20/06/2021
מכרז 7.2021 שירותי הסעות ספורט שנת לימודים תשפ"ב פומבי 01/06/2021 20/06/2021
קול קורא להפעלת חוגים והרצאות במועדוני הותיקים -מועצה אזורית באר טוביה קול קורא 02/12/2020 22/12/2020
מכרז 71/2020 לרכישת מיגוניות פומבי 13/11/2020 24/12/2020
קול קורא להפעלת חוג קט רגל קול קורא 01/11/2020 12/11/2021
מכרז 59/2020 גינון אזורי תעשיה פומבי 23/10/2020 08/11/2020
מכרז 63/2020 אחזקת כבישים פומבי 23/10/2020 08/11/2020
מכרז 60/2020 גינון גני ילדים פומבי 22/10/2020 08/11/2020
מכרז 61/2020 גינון בתי ספר פומבי 21/10/2020 08/11/2020
מכרז 62/2020 אחזקת רשת ביוב פומבי 15/10/2020 08/11/2020
מכרז 40.2020 - אספקת מערכות מחשוב הנדסיות והקמת מאגרי מידע לייעודי קרקע מידע גאוגרפי ומידע לניהול נכסי ציבור נוסח לפרסום הזמנה להציע הצעות 03/09/2020 22/09/2020
מכרז מחזור פסולת 39.2020 פומבי 02/09/2020 22/09/2020
מכרז מס' 2020/48 הזמנה לקבלת הצעות לשירותי ניהול ומעקב תהליכי ניטור שפכים הזמנה להציע הצעות 12/08/2020 01/09/2020
קול קורא להפעלת חוגים לשנהל תשפא 42/2020 קול קורא 01/08/2020 11/08/2020
מכרז הסעות תלמידים לשנה"ל שתפ"א 34/2020 פומבי 01/07/2020 14/07/2020
מכרז להפעלת צהרונים וקייטנות בגני הילדים ובבתי הספר 33/2020 פומבי 09/06/2020 30/06/2020
מכרז 23.2020 לביצוע עבודות קו סניקה ניר בנים מטש תימורים 04/03/2020 29/03/2020
מכרז זוטא 22.2020 - הפקת צעדת החולות זוטא 24/02/2020 12/03/2020
קול קורא להקצאת מקרקעין לשם הפעלת מעון יום לקשיש קול קורא 05/02/2020 26/02/2020
אספקת טובין ומתכלים 72/2019 הזמנה להציע הצעות 02/01/2020 26/01/2020
הזמנה להצעת למתן שירותים למחלקת גבייה פומבי 02/01/2020 26/01/2020
מכרז מכירת כלי רכב 67/2019 פומבי 22/12/2019 05/01/2020
מכרז 73/2019 לביצוע סקרי מדידות ארנונה ושימושים פומבי 10/12/2019 05/01/2020
קול קורא להפעלת חוגים והרצאות במועדוני וותיקים במועצה האזורית באר טוביה קול קורא 07/12/2019 26/12/2019
מכרז לאספקת שירותי הנהלת חשבונות 64/2019 פומבי 01/12/2019 15/12/2019
מכרז 65/2019 רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה ופיננסיות ממוחשבות פומבי 10/11/2019 01/12/2019
מכרז 44/2019 עבודות ניקיון ע"י יעה אופני ומשאיות רכינה פומבי 12/09/2019 25/09/2019
מכרז 60/2019 מתן שיעורים בחנ"ג לגיל הרך, לילדי גני הילדים מועצה אזורית באר טוביה פומבי 03/09/2019 18/09/2019
מכרז 57/2019 להפעלת בית ספר תיכון אזורית באר - טוביה החל משנת הלימודים תש"פ פומבי 02/08/2019 25/08/2019
מכרז 50/2019 9 מיגוניות פומבי 01/08/2019 25/08/2019
מכרז 46/2019 לביצוע עבודות אחזקת רשת מים בתחומי המועצה האזורית באר טוביה פומבי 01/08/2019 25/08/2019
קול קורא מספר 48.2019 להפעלת קייטנת ספורט מועצה אזורית באר טוביה יולי אוגוסט 2019 קול קורא 19/06/2019 03/07/2019
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות פומבי 18/06/2019 09/07/2019
קול קורא 43/2019 להפעלת קייטנות ספורט מועצה אזורית באר טוביה יולי - אוגוסט 2019 קול קורא 01/06/2019 19/06/2019
מכרז 42/2016 פניה לקבלת הצעות לקבל ייעוץ משפטי חיצוני קבוע חיצוני 10/10/2016 30/11/2016
פרוטוקול קול קורא מספר 2022/03 הפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה קול קורא 01/03/2022
קול קורא 3/2022 להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה קול קורא 31/03/2022

חזור למכרזים פעילים