מושב חצב נוסד בשנת  1949

ענפי המשק העיקריים

רפתות, לול, מטעים, רוב תושבי חצב מתפרנסים בעיקר מגידולים חקלאיים (פירות וירקות) 

1,298

מס' תושבים

75

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-