ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב ינון

נציג הישוב במליאת המועצה

ניר ישראל