ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב כפר אחים
08-8581744

אלי יוגב
נציג הישוב במליאת המועצה