ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב כפר ורבורג
08-8584393

נציג הישוב במליאת המועצה

יריב צוק