ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב נווה מבטח
אודי דניאלי
נציג הישוב במליאת המועצה
050-6376042