ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

ניר בנים
מזכירות המושב
עדי נאמן
נציגת הישוב במליאת המועצה