ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

ניר בנים
מזכירות המושב
08-8580040
עדי נאמן
נציגת הישוב במליאת המועצה