מושב שתולים נוסד בשנת 1950
שם המושב מתוך ספר תהילים פרק צ'ב פסוק י'ד: " שתולים בית ה' בחצרות אלוהינו יפריחו".

ענפי המשק העיקריים

מטעים, כרמים , פרדסים

1,948

מס' תושבים

96

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-