ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

יוני מור
יו"ר הועד
052-5715554
מני מעודי
נציג הישוב במליאת המועצה
052-6906480