לוח איסוף אשפה ביתית

אשפה ביתית, מוסדות חינוך ומוסדות ציבור – פינוי פעמיים בשבוע בכל יישוב

תכולת הפח הירוק הביתי

בפח זה יש לזרוק שאריות מזון, חיתולים, מגבונים לחים, פסולת שאינה אריזות וכל פסולת שאיננה ניתנת למיון בפחים האחרים. מרבית הפסולת הנאספת בפחים הירוקים מיועדת להטמנה ולא למחזור.

  • פחי האשפה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור מיועדים לשימושם. נבקשכם להימנע מהשלכת פסולת ביתית בפחים אלה.
  • פסולת עסקית, חקלאית, או כל פסולת שלא הוגדרה בסעיף הקודם מיועדת לפינוי באמצעות העסק / החקלאי ובאחריותו, ואינה מפונה מהפחים הירוקים.
  • אין להשליך קרטונים לפח האשפה ואין להניחם ליד הפח. יש לקפלם ולהשליכם בקרטוניה בנקודת המחזור היישובית.

פסולת שמיועדת למחזור תושלך לפחים הייעודיים בפינות המיחזור היישוביות.