ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב כפר אחים

אלי יוגב
נציג הישוב במליאת המועצה