מושב כפר ורבורג נוסד בשנת 1939
שמו של היישוב נקרא על שמו של פליקס ורבורג, ממנהיגי הקהילה היהודית בארצות הברית

ענפי המשק העיקריים

רפתות חלב, חלק מאדמות הכפר נטועות פרדסים, כרמים ומטעי נשירים. מרבית חברי הכפר משלבים בשנים האחרונות חקלאות עם עבודה מחוץ למשק.

1,222

מס' תושבים

75

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-