ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

תלמי יחיאל
מזכירות המושב
שרונה עמר
נציגת הישוב במליאת המועצה
08-8582840
050-2322655