ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב עזריקם
08-8600655
דני בוקובזה
נציג הישוב במליאת המועצה
052-7844446