ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב עזריקם
דני בוקובזה
נציג הישוב במליאת המועצה