ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

קיבוץ חצור
מזכירות המושב
08-8579444
תמר פישל
נציג הישוב במליאת המועצה
050-5615868