ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

יוני מור
יו"ר הועד
מני מעודי
נציג הישוב במליאת המועצה