מושב תלמי יחיאל נוסד בשנת 1949
שמו של היישוב הוא על שמו של יחיאל צ'לנוב שהיה מנהיג ציוני ברוסיה.

ענפי המשק העיקריים

רפתות, לול, מטעים, כרמים (מאכל ויין), אורוות וחוות סוסים.

883

מס' תושבים

75

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-