מלגת אסיף - מלגה לסטודנטים.יות לסיוע בעבודת חקלאות במשקי החלקאים במועצה האזורית באר טוביה


מועצה אזורית באר טוביה מזמינה אתכם סטודנטים.יות
לסייע בעבודת חקלאות במשקי החקלאים במועצה 
במסגרת מלגת אסיף

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים בשנת הלימודים האקדמית תשפ"ד (2023-2024) 
המתנדבים בשיקום החקלאות המקומית במ.א באר-טוביה, וממומנת על-ידי מפעל הפיס ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

מלגה בסך 5,000 ₪ תוענק לסטודנטים העומדים בתנאי הסף
כמפורט במסמכי הקול הקורא ????
https://pais-milga-rashut.web.org.il/agriculture.asp

בתמורה לביצוע 70 שעות התנדבות בחקלאות

עבודות החקלאות תבוצע החל מחודש דצמבר 2023 ולא יאוחר מסוף חודש פברואר 2024 (בתיאום מול החקלאי)

סטודנטים.יות המעוניינים.ות לקחת חלק במיזם מוזמנים.ות למלא את הפרטים בקישור
https://beer-tuvia.org.il/370/

שימו לב,
מועד אחרון להגשה: 30.11.23 בשעה 12:00. 
מענה לפניות יימסר לאחר אישור מפעל הפייס על מכסת הסטודנטים.יות המאושר במועצה.
השתתפות במיזם תאושר לאחר בדיקת עמידה בתנאי הסף ועל-בסיס "כל הקודם זוכה".

לפרטים נוספים: 
עדי לוי
מנהלת מחלקת ישובים וחקלאות
088509774