כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
ביטוח רכוש וחבויות פומבי 14/04/2024 20/05/2025

עבור לארכיון המכרזים